Szkoła Podstawowa w Nowych Świerczynach
  Losy absolwentów szkoły podstawowej
 


LOSY ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W NOWYCH SWIERCZYNACH

 

    W pracy dydaktyczno - wychowawczej Publicznego Gimnazjum w Jastrzębiu bardzo ważne miejsce odgrywa informacja o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej naszych uczniów. Nasza szkoła przez okres 3 lat przygotowuje młodzież do świadomego wyboru dalszej drogi  kształcenia. Na bieżąco pozyskuje i wykorzystuje informacje o losach absolwentów.

 

 Szkoła nawiązuje współpracę z absolwentami polegającą m.in. na:

 

         * udostępnianiu sali gimnastycznej, boiska sportowego;

         * wizytach absolwentów i ich spotkań z uczniami - zainteresowanie uczniów dziennikarstwem na spotkaniach koła dziennikarskiego;

         * rokrocznie nasi absolwenci promują gimnazjum, do którego uczęszczali, przekazując również informacje na swój temat;

         * realizowaniu praktyk studenckich;

         * absolwenci biorą udział w wycieczkach szkolnych;

         * szkoła wykorzystuje umiejętności i zdolności absolwentów do współpracy przy przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć szkolnych;

         * szkoła podejmuje i utrzymuje współpracę z absolwentami szkoły w celu podtrzymania więzi ze środowiskiem lokalnym;

         * byli uczniowie - absolwenci zapisują też swoje dzieci do PG w Jastrzębiu.

 

 

 Losy absolwentów począwszy od roku szkolnego 2012/2013 przez poszczególne trzy lata przedstawiają się następująco:

 
  2012/2013

   L.O             - 11 ucz. (20,75%)
   Technikum - 24 ucz. (42,28%)
   ZSZ            - 18 ucz. (33,96%)  2013/2014

  L.O              - 10 ucz. (20%)
  Technikum  - 24 ucz. (48%)
  ZSZ             - 16 ucz. (32%)  2014/2015

  L.O             - 8 ucz. (15,09%)
  Technikum - 28 ucz. (52,83%)
  ZSZ            - 16 ucz. (30,18%)


   

      
Jak widać maleje liczba uczniów realizujących naukę w L.O oraz ZSZ, natomiast wzrasta liczba uczniów uczących się w Technikum. W roku szkolnym 2014/2015 jeden uczeń nie podjął nauki (przyczyną były problemy z praktyką, uczeń ma ukończone 18 lat). Ze spotkań i rozmów z absolwentami wynika, że nasi uczniowie bez problemów radzą sobie w szkołach ponadgimnazjalnych. Pełnią różne funkcje m. in. przewodniczących klas, szkoły itp. Prowadzą  i uświetniają różne uroczystości szkolne. Wielu z nich dalej  kontynuuje edukację na wyższych uczelniach. 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=